Skip to content

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach zajęć prowadzą badania jakościowe zanieczyszczeń pyłowych

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach zorganizowanych, na pokładzie Krakowskiego Balonu Widokowego. W poniedziałek, 14.12.2020 miały miejsce nietypowe zajęcia terenowe dotyczące pomiarów zanieczyszczeń atmosfery. 

W ramach przedmiotu Metody Analizy Instrumentalnej studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Krakowskiej AGH prowadzili pomiary stężenia pyłu zawieszonego na pokładzie balonu. Podczas zajęć wykorzystano nowoczesne laserowe urządzenie pomiarowe, pozwalające na badanie rozkładu frakcyjnego zanieczyszczeń pyłowych. 

Badania prowadzono w czasie rzeczywistym podczas wznoszenia się i opadania balonu, co pozwoliło na zapoznanie się ze zmianami w charakterystyce zanieczyszczeń, jakie mają miejsce na różnej wysokości nad powierzchnią gruntu (od 0 do ok. 270m). Były to pierwsze tego typu zajęcia zorganizowane dla studentów Krakowskiej uczelni.

Zajęcia prowadził dr. inż. Jakub Bartyzel
z Katedry Zastosowań Fizyki Jądrowej, WFiIS, AGH w Krakowie – Zespół Fizyki Środowiska