Skip to content

Październik 2020 – prezentacja profili pionowych stężenia PM10

08.10.2020 – na najbliższych stacjach pomiarowych GIOŚ (stacje komunikacyjne al. Krasińskiego oraz ul. Dietla) stężenie pyłu zawieszonego w tym dniu oscylowało wokół wartości 30 µg/m3. Na wykresie zaobserwować można, że również profil pionowy stężenia zanieczyszczeń jest bardzo homogeniczny, z wyjątkiem ostatniego pomiaru z godziny 18 kiedy wartości nieznacznie wzrosły. Wiązać się to może ze spadkiem średniej prędkości wiatru z 1.5 do 0.5 m/s (dane ze stacji WFiIS AGH).

09.10.2020 – tego dnia zanieczyszczenia, kumulujące się w atmosferze w porze nocnej, zostały rozproszone przez wiatr, który zaczął wiać około godziny 10 po czym ucichł o godzinie 16. Spadek prędkości wiatru spowodował ponowny narost stężenia zanieczyszczeń, co zaobserwować można w pomiarach prowadzonych przez GIOŚ. Na załączonym wykresie widać, że stężenie PM10 rośnie od godziny 16, głownie w przyziemnej warstwie atmosfery, zmieniając się tylko nieznacznie na wysokości powyżej 100-150 metrów ponad poziomem gruntu.

10.10.2020 – dzień był niemalże bezwietrzny (średnie prędkości wiatru na stacji WFiIS AGH na poziomie 0.5 m/s), prędkości wiatru wzrosła do 3-5 m/s dopiero po godzinie 19, kiedy na Balonie Widokowym nie były już prowadzone pomiary. W związku z powyższym na wykresach zaobserwować można wyłącznie poranne przełamanie się warstwy inwersyjnej, spowodowane najprawdopodobniej cyrkulacją wywołaną przez ogrzanie gruntu promieniowaniem słonecznym.

15.10.2020 – w tym dniu profil stężenia PM10 był niemalże niezmienny zarówno w czasie jak również z wysokością nad poziomem gruntu. Padający w nocy deszcz ustał około godziny 8, z kolei loty pomiarowe rozpoczęły się dopiero po 15. Na sąsiednich stacjach GIOŚ widać jednostajny wzrost stężenia pyłu zawieszonego od poziomu 5 do 20-30 µg/m3, pokrywa się to z powolnym „dryfem” profilu na wykresach w kierunku wyższych wartości. Ciekawy efekt zaobserwować można podczas lotu o godzinie 16:56, kiedy profile podczas wznoszenia się balonu i jego opadania znacząco od siebie odbiegają. Mogło to być spowodowane przejściem w obszarze lotów masy powietrza o niższym stężeniu.

22.10.2020 – na wykresach zaobserwować można powolny wzrost stężenia PM10 w czasie. Od około 10-15 µg/m3 w godzinach przedpołudniowych do 30-35 µg/m3 późnym popołudniem. Dzień był bezdeszczowy i niemal bezwietrzny (prędkości wiatru poniżej 2 m/s). Podczas każdego lotu stężenia są niemal identyczne w całym profilu. Jednak w godzinach popołudniowych zaobserwować można szybszy wzrost stężeń przy powierzchni ziemi co może być związane z emisjami na tej wysokości. 

Opracował Zespół Fizyki Środowiska, WFiIS, AGH w Krakowie
(dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, dr. inż. Jakub Bartyzel, mgr inż. Piotr Sekuła).