Skip to content

Balon Widokowy – jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych Krakowa stała się jednocześnie Latającym Laboratorium Atmosferycznym, realizując naukowy program badawczy analizujący zanieczyszczenie powietrza.

Unikalność naszych badań polega na:

    • pionowym profilu pobieranych próbek, to pozwala na analizę pionowego rozkładu stężenia pyłów. Maksymalny pułap balonu – 285m – to umożliwia np. badanie warstwy inwersyjnej tworzącej się nad Krakowem i utrudniającej przewietrzanie miasta.
    • Intensywności badań. W czasie każdego lotu widokowo-turystycznego urządzenia zainstalowane na gondoli balonu badają stan powietrza. Pozyskaliśmy już w ten sposób klika tysięcy unikalnych profili rozkładu stężenia pyłów nad Krakowem.

Wyniki badań są skorelowane z warunkami meteo panującymi na wysokości pobieranej próbki – kierunkiem i siłą wiatru, temperaturą i ciśnieniem atmosferycznym.

W tym miejscu prezentujemy informacje związane z ww. projektem badawczym.

Zobacz czym oddychasz. Zmień to!

W dniu dzisiejszym przy Balonie Widokowym odbył się briefing Polskiego Alarmu Smogowego, na którym podsumowano czwartą edycję kampanii – „Zobacz czym oddychasz. Zmień to”. Przedstawiono rezultaty kampanii z wykorzystaniem mobilnych płuc, które odwiedziły 63 lokalizacje w 9 województwach. Mobilne płuca pokazały, że powietrze w wielu miejscowościach jest fatalnej jakości. Wystarczy spojrzeć na kolor jaki przybierają…

Zobacz więcej

Trzy lata pomiarów jakości powietrza na balonie widokowym w Krakowie

Mirosław Zimnoch i Jakub Bartyzel Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Zespół Fizyki Środowiska Minęły trzy lata od uruchomienia pomiarów jakości powietrza na gondoli balonu widokowego. Przez ten okres udało się wykonać pomiary dla 353 dni, które obejmują ponad 6700 profili pionowych stężenia frakcji PM10 pyłu zawieszonego. Największą ilość…

Zobacz więcej

Pomiary profili pionowych CO2 i metanu w atmosferze Krakowa z pokładu Krakowskiego Balonu Widokowego.

Mirosław Zimnoch1, Jakub Bartyzel, Alina Jasek1,2, Piotr Sekuła1,2 1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Zespół Fizyki Środowiska 2 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy W okresie od marca 2021 do stycznia 2022 prowadzone były raz w miesiącu dobowe pomiary profili pionowych stężenia atmosferycznego dwutlenku węgla…

Zobacz więcej

Listopadowa dobowa kampania pomiarowa

W nocy z 24 na 25 listopada br. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej przeprowadzili kolejną kampanię pomiarową. Celem pomiarów jest zbadanie, jak w ciągu doby zmienia się zawartość dwutlenku węgla w atmosferze miasta na różnych wysokościach. Dzięki zainstalowaniu precyzyjnej aparatury pomiarowej na pokładzie balonu zbadano zmiany stężenia CO2 z wysokością. W okresie nocnym, z powodu występowania inwersji…

Zobacz więcej

Latające laboratoria – krakowski i paryski balon

W środę – 29.09.2021 – w klubokawiarni Forum Przestrzenie – obok balonu – odbyła się konferencja prasowa. Grupa naukowców (AGH, UJ i IMGW-PIB) zaprezentowała wnioski wynikające z analizy wyników próbek powietrza uzyskanych z Balonu Widokowego. Prezentacja oparta była o świeżo opublikowany przez krakowskich naukowców artykuł, pt. – „Wpływ uskoku wiatru występującego na terenach zurbanizowanych o skomplikowanej topografii na pionowy…

Zobacz więcej

Uczeni z AGH badają, na jakiej wysokości można oddychać bez smogu

Dzięki możliwości umieszczenia aparatury pomiarowej na balonie widokowym, naukowcy z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH zgromadzili już tysiące profili pionowych atmosfery. Ich badania uzupełniają wiedzę na temat tego, jak ruchy powietrza wpływają na stężenie pyłu zawieszonego w Krakowie. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który ukazał się na stronie AGH w dziale nauka:https://www.agh.edu.pl/nauka/info/article/uczeni-z-agh-badaja-na-jakiej-wysokosci-mozna-oddychac-bez-smogu/

Zobacz więcej

Artykuł w prestiżowym czasopiśmie naukowym – „Atmospheric Chemistry and Physics” – podsumowujący wyniki pomiarów powietrza uzyskanych z naszego balonu.

W dniu dzisiejszym ukazał się w prestiżowym czasopiśmie naukowym – „Atmospheric Chemistry and Physics” – artykuł będący podsumowaniem wyników pomiarów powietrza uzyskanych w czasie codziennych lotów naszego krakowskiego balonu.  Tytuł artykułu:„Wpływ uskoku wiatru występującego na terenach zurbanizowanych o skomplikowanej topografii na pionowy rozkład stężenia pyłów frakcji PM10”. (Measurement report: Effect of wind shear on PM10 concentration vertical structure in…

Zobacz więcej

Kolejna nocna kampania pomiarowa

Załoga Krakowskiego Balonu widokowego kontynuuje współpracę z grupą naukowców z Zespołu Fizyki Środowiska, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W ramach zawartego porozumienia o współpracy, prowadzone są comiesięczne kampanie pomiarowe mające na celu określenie profili pionowych stężenia atmosferycznego CO2 w mieście. Jak wiadomo dwutlenek węgla jest jednym z głównych gazów cieplarnianych emitowanych przez człowieka do atmosfery w wyniku spalania paliw…

Zobacz więcej

Rozpoczynamy kampanię pomiarów lotniczych w ramach europejskiego projektu Copernicus

W nocy z 10 na 11 marca 2021, załoga Krakowskiego Balonu widokowego wraz z grupą naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przeprowadziła kampanię pomiarów lotniczych w centrum Krakowa. Na Balonie widokowym zainstalowany został szereg urządzeń pomiarowych, służących do określenia składu atmosfery jak również warunków meteorologicznych. Na pokładzie znalazły się między innymi: nowoczesny…

Zobacz więcej

Raport z pomiarów pionowych PM10 dla lutego 2021

W lutym wystąpiły dwa epizody podczas których średnie dobowe stężenia pyłu PM10 przekraczały normę 50 mg/m3. Było to 1-2.02.2021, 9-10.02.2021. Ponadto począwszy od 15 lutego średnie dobowe przekraczały normę na wszystkich stacjach monitoringu jakości powietrza GIOŚ. Ze względu na silne mrozy oraz występowanie pokrywy lodowej na czaszy balonu, loty prowadzone były tylko przez 7 dni (3,20,21,22,23,24,25…

Zobacz więcej

Raport z pomiarów pionowych PM10 dla stycznia 2021

W styczniu odnotowano trzy epizody, podczas których średnie dobowe stężenia pyłów PM10 przekraczały normę 50mg/m3. Było to na początku roku (2-4.01.2021), miedzy 10 a 12 stycznia oraz w dniach 18 i 19 stycznia. Pozostałe dni w miesiącu nie wykazywały przekroczeń. Profile uzyskane z pokładu balonu uzyskane 3 stycznia rano pokazywały stałe stężenia pyłu do wysokości…

Zobacz więcej

Grudzień 2020 – raport z pomiarów pionowych PM10

W grudniu można było wyróżnić trzy okresy synoptyczne kształtujące jakość powietrza w Krakowie. Między 4 a 12 oraz od 24-go grudnia  dominowały ośrodki niżowe, którym towarzyszyła podwyższona prędkość wiatru (>2m/s) powodująca dobre warunki przewietrzania miasta. Dlatego w tym okresie dominowały niskie poziomy stężeń PM10. Nie było również widać zróżnicowania stężenia PM10 z wysokością (Rysunek 1). Rysunek 2 –…

Zobacz więcej

Listopad 2020 – prezentacja profili pionowych stężenia PM10

13.11.2020 – prędkość wiatru była bardzo niska, choć nieznacznie wzrosła około godziny 10 – 11 (z 0.5 do około 1.5 m/s). Na wykresach zaobserwować możemy powolny wzrost stężenia z czasem w całym profilu. Od wartości 10-15 µg/m3 wczesnym popołudniem do ok. 30 µg/m3 koło godziny 18. 14.11.2020Stężenie PM10 od rana do godzin popołudniowych utrzymywało się stabilnie na poziomie około…

Zobacz więcej

Październik 2020 – prezentacja profili pionowych stężenia PM10

08.10.2020 – na najbliższych stacjach pomiarowych GIOŚ (stacje komunikacyjne al. Krasińskiego oraz ul. Dietla) stężenie pyłu zawieszonego w tym dniu oscylowało wokół wartości 30 µg/m3. Na wykresie zaobserwować można, że również profil pionowy stężenia zanieczyszczeń jest bardzo homogeniczny, z wyjątkiem ostatniego pomiaru z godziny 18 kiedy wartości nieznacznie wzrosły. Wiązać się to może ze spadkiem średniej…

Zobacz więcej

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach zajęć prowadzą badania jakościowe zanieczyszczeń pyłowych

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach zorganizowanych, na pokładzie Krakowskiego Balonu Widokowego. W poniedziałek, 14.12.2020 miały miejsce nietypowe zajęcia terenowe dotyczące pomiarów zanieczyszczeń atmosfery.  W ramach przedmiotu Metody Analizy Instrumentalnej studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Krakowskiej AGH prowadzili pomiary stężenia pyłu zawieszonego na pokładzie balonu. Podczas zajęć wykorzystano nowoczesne laserowe urządzenie…

Zobacz więcej

Wrzesień 2020 – prezentacja profili pionowych stężenia PM10

Po wznowieniu lotów balonu widokowego pomiary jakości powietrza zostały uruchomione 5.09.2020. W pierwszej połowie września (5-15.09) wszystkie pomiary PM10 utrzymywały się poniżej 30mg/m3, a większość rejestrowanych wartości była poniżej 10mg/m3. Świadczy to o dobrej jakości powietrza w mieście. Wynika to z wysokich temperatur obserwowanych w tym okresie (temperatura minimalna rzadko spadała poniżej 10ºC, a maksymalne…

Zobacz więcej

Prezentacja danych o profilach stężenia pyłu zawieszonego PM10 w miesiącach marzec 2020 – czerwiec 2020.

Dla okresu marzec-czerwiec 2020 opracowano nowy algorytm analizy danych. Zobrazowany został profil stężeń PM, zarówno podczas wznoszenia jak i opadania balonu. Poprawiono również wizualizację rozwoju sytuacji w czasie. Od 10 marca do 4 maja nie rejestrowano danych, z uwagi na wstrzymanie lotów balonem, z powodu pandemii COVID-19. W analizowanym okresie przed wprowadzeniem stanu epidemii obserwowano…

Zobacz więcej

Zebrane dane na temat profili stężeń PM10 zebrane w miesiącach luty, marzec 2020 wraz komentarzem.

Przedstawiamy najbardziej reprezentatywne dane na temat profili stężeń PM10 zebrane w miesiącach luty, marzec 2020. Najciekawszym z punktu widzenia rozwijającej się sytuacji meteorologicznej oraz dynamiką stężeń zanieczyszczeń powietrza był dzień 15.02.2020 r. W godzinach porannych, zgodnie z odczytami z pobliskich stacji PMŚ utrzymywały się niskie stężenia pyłu zawieszanego PM10 . Dodatkowo z profili balonowych możemy…

Zobacz więcej

Prezentacja danych o profilach stężenia pyłu zawieszonego PM10 w miesiącu styczniu 2020 wraz z komentarzem.

W styczniu 2020 udało się pozyskać dane o profilach stężenia pyłu zawieszonego PM10 w ciągu 14 dni lotów balonu widokowego. Ostatecznie otrzymano 148 profili pionowych atmosfery do wysokości nawet 270 metrów. W pozostałe dni nie wykonywano pomiarów z uwagi na niekorzystne warunki meteorologiczne. Najciekawsze, z punktu widzenia stanu atmosfery, profile stężenia zaobserwować możemy na przykład 2.1.2020,…

Zobacz więcej

Analiza pierwszych pomiarów w listopadzie i grudniu 2019

Pomiary profili pionowych stężenia pyłu zawieszonego PM10 prowadzone za pomocą pyłomierza zainstalowanego na gondoli Krakowskiego Balonu Widokowego prowadzone są od końca listopada 2019, a więc obejmują już okres ponad miesiąca. Możliwość wykonywania pomiarów uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych pozwalających na wykonywanie lotów. W okresie od 28.11 do 19.12 udało się uzyskać wyniki dla 10…

Zobacz więcej

Pierwsza aparatura zainstalowana

W zeszłym tygodniu na gondoli został zainstalowany instrument pomiarowy skonstruowany przez naukowców z AGH z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Przyrząd umożliwia ciągłe pobieranie próbek powietrza w czasie lotu, co pozwala wykonać badanie powietrza w osi pionowej do 285m. Przykładowe wyniki badania przeprowadzonego w mglisty dzień – 28.11.2019 – w formie graficznej zamieszczamy poniżej. Proszę zobaczyć, co…

Zobacz więcej