skip to Main Content

Balon Widokowy – jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych Krakowa stała się jednocześnie Latającym Laboratorium Atmosferycznym, realizując naukowy program badawczy analizujący zanieczyszczenie powietrza. 

Unikalność naszych badań polega na:

    • pionowym profilu pobieranych próbek, to pozwala na analizę pionowego rozkładu stężenia pyłów. Maksymalny pułap balonu – 285m – to umożliwia np. badanie warstwy inwersyjnej tworzącej się nad Krakowem i utrudniającej przewietrzanie miasta.
    • Intensywności badań. W czasie każdego lotu widokowo-turystycznego urządzenia zainstalowane na gondoli balonu badają stan powietrza. Pozyskaliśmy już w ten sposób klika tysięcy unikalnych profili rozkładu stężenia pyłów nad Krakowem.

Wyniki badań są skorelowane z warunkami meteo panującymi na wysokości pobieranej próbki – kierunkiem i siłą wiatru, temperaturą i ciśnieniem atmosferycznym.

W tym miejscu prezentujemy informacje związane z ww. projektem badawczym.

Zobacz czym oddychasz. Zmień to!

W dniu dzisiejszym przy Balonie Widokowym odbył się briefing Polskiego Alarmu Smogowego, na którym podsumowano czwartą edycję kampanii - "Zobacz…

więcej

Trzy lata pomiarów jakości powietrza na balonie widokowym w Krakowie

Mirosław Zimnoch i Jakub Bartyzel Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Zespół Fizyki Środowiska…

więcej

Pomiary profili pionowych CO2 i metanu w atmosferze Krakowa z pokładu Krakowskiego Balonu Widokowego.

Mirosław Zimnoch1, Jakub Bartyzel, Alina Jasek1,2, Piotr Sekuła1,2 1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki…

więcej

Listopadowa dobowa kampania pomiarowa

W nocy z 24 na 25 listopada br. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej przeprowadzili kolejną kampanię pomiarową. Celem pomiarów jest zbadanie,…

więcej

Latające laboratoria – krakowski i paryski balon

W środę – 29.09.2021 - w klubokawiarni Forum Przestrzenie - obok balonu - odbyła się konferencja prasowa. Grupa naukowców (AGH, UJ…

więcej

Uczeni z AGH badają, na jakiej wysokości można oddychać bez smogu

Dzięki możliwości umieszczenia aparatury pomiarowej na balonie widokowym, naukowcy z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH zgromadzili już tysiące profili pionowych atmosfery.…

więcej

Artykuł w prestiżowym czasopiśmie naukowym – „Atmospheric Chemistry and Physics” – podsumowujący wyniki pomiarów powietrza uzyskanych z naszego balonu.

W dniu dzisiejszym ukazał się w prestiżowym czasopiśmie naukowym – „Atmospheric Chemistry and Physics” - artykuł będący podsumowaniem wyników pomiarów powietrza…

więcej

Kolejna nocna kampania pomiarowa

Załoga Krakowskiego Balonu widokowego kontynuuje współpracę z grupą naukowców z Zespołu Fizyki Środowiska, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.…

więcej

Rozpoczynamy kampanię pomiarów lotniczych w ramach europejskiego projektu Copernicus

W nocy z 10 na 11 marca 2021, załoga Krakowskiego Balonu widokowego wraz z grupą naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej im.…

więcej

Raport z pomiarów pionowych PM10 dla lutego 2021

W lutym wystąpiły dwa epizody podczas których średnie dobowe stężenia pyłu PM10 przekraczały normę 50 mg/m3. Było to 1-2.02.2021, 9-10.02.2021. Ponadto…

więcej

Raport z pomiarów pionowych PM10 dla stycznia 2021

W styczniu odnotowano trzy epizody, podczas których średnie dobowe stężenia pyłów PM10 przekraczały normę 50mg/m3. Było to na początku roku…

więcej

Grudzień 2020 – raport z pomiarów pionowych PM10

W grudniu można było wyróżnić trzy okresy synoptyczne kształtujące jakość powietrza w Krakowie. Między 4 a 12 oraz od 24-go…

więcej

Listopad 2020 – prezentacja profili pionowych stężenia PM10

13.11.2020 - prędkość wiatru była bardzo niska, choć nieznacznie wzrosła około godziny 10 - 11 (z 0.5 do około 1.5…

więcej

Październik 2020 – prezentacja profili pionowych stężenia PM10

08.10.2020 - na najbliższych stacjach pomiarowych GIOŚ (stacje komunikacyjne al. Krasińskiego oraz ul. Dietla) stężenie pyłu zawieszonego w tym dniu…

więcej

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach zajęć prowadzą badania jakościowe zanieczyszczeń pyłowych

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach zorganizowanych, na pokładzie Krakowskiego Balonu Widokowego. W poniedziałek, 14.12.2020 miały miejsce…

więcej

Wrzesień 2020 – prezentacja profili pionowych stężenia PM10

Po wznowieniu lotów balonu widokowego pomiary jakości powietrza zostały uruchomione 5.09.2020. W pierwszej połowie września (5-15.09) wszystkie pomiary PM10 utrzymywały…

więcej

Prezentacja danych o profilach stężenia pyłu zawieszonego PM10 w miesiącach marzec 2020 – czerwiec 2020.

Dla okresu marzec-czerwiec 2020 opracowano nowy algorytm analizy danych. Zobrazowany został profil stężeń PM, zarówno podczas wznoszenia jak i opadania…

więcej

Zebrane dane na temat profili stężeń PM10 zebrane w miesiącach luty, marzec 2020 wraz komentarzem.

Przedstawiamy najbardziej reprezentatywne dane na temat profili stężeń PM10 zebrane w miesiącach luty, marzec 2020. Najciekawszym z punktu widzenia rozwijającej…

więcej

Prezentacja danych o profilach stężenia pyłu zawieszonego PM10 w miesiącu styczniu 2020 wraz z komentarzem.

W styczniu 2020 udało się pozyskać dane o profilach stężenia pyłu zawieszonego PM10 w ciągu 14 dni lotów balonu widokowego. Ostatecznie…

więcej

Analiza pierwszych pomiarów w listopadzie i grudniu 2019

Pomiary profili pionowych stężenia pyłu zawieszonego PM10 prowadzone za pomocą pyłomierza zainstalowanego na gondoli Krakowskiego Balonu Widokowego prowadzone są od…

więcej

Pierwsza aparatura zainstalowana

W zeszłym tygodniu na gondoli został zainstalowany instrument pomiarowy skonstruowany przez naukowców z AGH z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Przyrząd…

więcej