Skip to content

Wrzesień 2020 – prezentacja profili pionowych stężenia PM10

Po wznowieniu lotów balonu widokowego pomiary jakości powietrza zostały uruchomione 5.09.2020. W pierwszej połowie września (5-15.09) wszystkie pomiary PM10 utrzymywały się poniżej 30mg/m3, a większość rejestrowanych wartości była poniżej 10mg/m3. Świadczy to o dobrej jakości powietrza w mieście. Wynika to z wysokich temperatur obserwowanych w tym okresie (temperatura minimalna rzadko spadała poniżej 10ºC, a maksymalne dochodziły do prawie 30 ºC. Towarzyszyła temu słoneczna pogoda i silne konwekcje mieszające powietrze w pionie w ciągu dnia. Potwierdzają to wyniki profili dziennych wykazujących stałą niska wartość PM10 niezależnie od wysokości. Mimo dobrych warunków aerosanitarnych, w okresach porannych i wieczornych obserwowane były zmiany stężenia PM10 z wysokością, co świadczy o występowaniu nocnych inwersji termicznych w dolnej warstwie atmosfery (większość profili wykonanych po 17:00, oraz profile poranne z 5.09.2020), jednak ze względu na niewielką emisje zanieczyszczeń (wysokie temperatury powietrza), amplituda zmian PM10 nie przekraczała 20mg/m3

Opracował Zespół Fizyki Środowiska, WFiIS, AGH w Krakowie