Skip to content

Prezentacja danych o profilach stężenia pyłu zawieszonego PM10 w miesiącach marzec 2020 – czerwiec 2020.

Dla okresu marzec-czerwiec 2020 opracowano nowy algorytm analizy danych. Zobrazowany został profil stężeń PM, zarówno podczas wznoszenia jak i opadania balonu. Poprawiono również wizualizację rozwoju sytuacji w czasie.

Od 10 marca do 4 maja nie rejestrowano danych, z uwagi na wstrzymanie lotów balonem, z powodu pandemii COVID-19.

W analizowanym okresie przed wprowadzeniem stanu epidemii obserwowano głownie niskie stężenia PM10, nieprzekraczające 30-35 µg/m3. W większości przypadków profile pionowe stężenia pyłu zawieszonego nie wykazywały żadnej zmienności, aż do górnego pułapu osiąganego przez Balon Widokowy. Stężenia pyłu zawieszonego po wznowieniu lotów w maju, rzadko przekraczają wartość 10-15 µg/m3

Ciekawy wyjątek stanowią pomiary z dnia 18.05.2020 gdzie zaobserwować można emisję PM przy powierzchni nie wpływającą na pionowy profil stężenia pyłu zawieszonego (na poziomie 5-10 µg/m3).

Pomiary z dnia 06.06.2020 prowadzone w godzinach wieczornych (po godzinie 19:00) obrazują rozwój profilu pionowego, najprawdopodobniej związany również z emisjami przyziemnymi i szybkim rozwojem inwersji termicznej.

Ostatnie zarejestrowane pomiary pochodzą z dnia 12.06.2020. Niestety, dnia 13.06 nawałnica, komórka burzowa z towarzyszącym jej silnym prądem zstępującym, tzw. downburst (microburst) doprowadziła do uszkodzenia powłoki balonu – loty zostały wstrzymane do sierpnia.

Poniżej przykładowe wizualizacje wyników z innych dni w tym czasie:

Opracował Zespół Fizyki Środowiska, WFiIS, AGH w Krakowie