Skip to content

Komunikat ws. nawałnicy, która uszkodziła powłokę balonu

13 czerwca 2020 r. Balon Widokowy rozpoczął loty z pasażerami o godzinie 10:19, które zostały wstrzymane o godz. 12:28 z powodu wzrastającego wiatru uniemożliwiającego bezpieczne wykonywanie lotów. Balon został zabezpieczony zgodnie z dostępnymi modelami prognoz i procedurami wynikającymi z instrukcji użytkowania w locie, zatwierdzonej przez Producenta balonu oraz  Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Około godziny 18:10 nad Krakowem powstała komórka burzowa z towarzyszącym jej silnym prądem zstępującym, tzw. downburst (microburst). Jest to zjawisko często mylone z trąbami powietrznymi i bardzo trudne do przewidzenia. Silne porywy wiatru, powyżej 33 m/s, spowodowały gwałtowne wychylenia balonu o dużej amplitudzie. Rozcięcie powłoki balonu nastąpiło przez kontakt ze stojącą w pobliżu lądowiska latarnią.

Żaden z wielu obserwowanych przez nas modeli pogodowych nie przewidywał wiatru z porywami powyżej 10-15m/s ani tego typu zjawisk, prognoza dla lotniska Kraków Balice z godziny 14:30 informowała o niewielkiej możliwości wystąpienia chmur burzowych i porywów wiatru do 20 m/s. 

Podczas 8 sezonów wykonywania lotów przez Balon Widokowy w Krakowie podmuch wiatru zarejestrowany przez naszą stację pogodową 13.06.2020 (33m/s – 119km/h) był najsilniejszy w historii. Całe zdarzenie trwało kilka minut. Odebraliśmy lekcję pokory od natury.

Poniżej zdjęcie autorstwa Anny Trojanowskiej chmury, która zniszczyła balon, wykonane z Woli Zachariaszowskiej i film z radaru dopplerowskiego.

Dla zainteresowanych:
https://en.wikipedia.org/wiki/Downburst