Skip to content

Zebrane dane na temat profili stężeń PM10 zebrane w miesiącach luty, marzec 2020 wraz komentarzem.

Przedstawiamy najbardziej reprezentatywne dane na temat profili stężeń PM10 zebrane w miesiącach luty, marzec 2020. Najciekawszym z punktu widzenia rozwijającej się sytuacji meteorologicznej oraz dynamiką stężeń zanieczyszczeń powietrza był dzień 15.02.2020 r.

W godzinach porannych, zgodnie z odczytami z pobliskich stacji PMŚ utrzymywały się niskie stężenia pyłu zawieszanego PM10 . Dodatkowo z profili balonowych możemy odczytać, że sytuacja taka była niemal identyczna do wysokości 200m. W godzinach popołudniowych stężenia PM10 przy gruncie zaczęły rosnąc, widać jednak wyraźnie tworzenie się warstwy na wysokości 100 metrów, powyżej której nadal utrzymywały się niskie stężenia pyłu zawieszonego. W każdą godziną aż do zakończenia lotów gradient stężeń pomiędzy warstwą przyziemną a atmosferą powyżej warstwy granicznej rósł.

Podobną sytuację, jednak bez tak wyraźnego gradientu obserwujemy również 20.02.2010 r.

W dniach 17. 02, 01.03, oraz 03.03.2020 stężenia PM10 utrzymują się na niskim poziomie i nie obserwujemy wyraźnej stratyfikacji pionowej.

Opracował Zespół Fizyki Środowiska, WFiIS, AGH w Krakowie