Skip to content

Rozpoczynamy kampanię pomiarów lotniczych w ramach europejskiego projektu Copernicus

W nocy z 10 na 11 marca 2021, załoga Krakowskiego Balonu widokowego wraz z grupą naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przeprowadziła kampanię pomiarów lotniczych w centrum Krakowa. Na Balonie widokowym zainstalowany został szereg urządzeń pomiarowych, służących do określenia składu atmosfery jak również warunków meteorologicznych. Na pokładzie znalazły się między innymi: nowoczesny przyrząd do precyzyjnych pomiarów stężeń gazów cieplarnianych (CO2, CH4 i H2O) G2311-f firmy Picarro, urządzenie do określania w czasie rzeczywistym składu frakcyjnego pyłu zawieszanego OPS3330 firmy TSI Inc., oraz szereg przyrządów meteorologicznych i pomocniczych. Loty wykonywane były od godziny dwudziestej do ósmej rano w odstępach godzinnych na maksymalną wynikająca z warunków meteorologicznych wysokość. Była to pierwsza tego typu kampania pomiarowa na balonie w Krakowie i prawdopodobnie w Polsce. Celem kampanii było zbadanie rozkładu pionowego zanieczyszczeń i gazów śladowych w miejskiej atmosferze pozwalające na walidację danych satelitarnych uzyskiwanych w ramach europejskiego projektu Copernicus. Kampania została zorganizowana w ramach unijnego projektu badawczego CoCO2 finansowanego ze środków programu Horizon2020, w którym uczestniczy 25 partnerów z Europy.