Skip to content

Raport z pomiarów pionowych PM10 dla lutego 2021

W lutym wystąpiły dwa epizody podczas których średnie dobowe stężenia pyłu PM10 przekraczały normę 50 mg/m3. Było to 1-2.02.2021, 9-10.02.2021. Ponadto począwszy od 15 lutego średnie dobowe przekraczały normę na wszystkich stacjach monitoringu jakości powietrza GIOŚ.

Ze względu na silne mrozy oraz występowanie pokrywy lodowej na czaszy balonu, loty prowadzone były tylko przez 7 dni (3,20,21,22,23,24,25 lutego).

W czasie lotów z 3 lutego obserwowane były stałe, bardzo niskie stężenia w całym profilu.

Druga połowa lutego charakteryzowała się ociepleniem (temperatury max. powyżej 10 °C), oraz niską prędkością wiatru. Taka sytuacja sprzyjała występowaniu inwersji temperatury i wysokich stężeń PM10 w nocy.

Potwierdza to animacja z 22 lutego, na której widać występowanie warstwy inwersyjnej rano i wieczorem, a w ciągu dnia obserwowane stężenia są niewielkie.

Poniżej graficzna prezentacja danych z pozostałych dni lutego.

Opracował Zespół Fizyki Środowiska, WFiIS, AGH w Krakowie
(dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, dr. inż. Jakub Bartyzel, mgr inż. Piotr Sekuła).