Skip to content

Raport z pomiarów pionowych PM10 dla stycznia 2021

W styczniu odnotowano trzy epizody, podczas których średnie dobowe stężenia pyłów PM10 przekraczały normę 50mg/m3. Było to na początku roku (2-4.01.2021), miedzy 10 a 12 stycznia oraz w dniach 18 i 19 stycznia. Pozostałe dni w miesiącu nie wykazywały przekroczeń.

Profile uzyskane z pokładu balonu uzyskane 3 stycznia rano pokazywały stałe stężenia pyłu do wysokości 150 m n.p.g.

Powyżej obserwowany był systematyczny spadek stężenia aż do wartości bliskich zeru na wysokości ok. 300 m n.p.g. Wieczorem grubość warstwy, w której występowało duże stężenie zmalała do ok. 100 m n.p.g.

Poniżej profil z 4 stycznia.

10 stycznia 2021 – podczas lotów prowadzonych w dobrej sytuacji aerosanitarnej widać zawsze stałe niskie stężenie w całym profilu.

Poniżej profil z 11 stycznia.

Ciekawa sytuacja wystąpiła 21 stycznia w godzinach porannych, kiedy obserwowane było bardzo ostre przejście między warstwą inwersyjną sięgającą wysokości 100 m n.p.g a swobodną atmosferą, w której stężenia były bardzo niskie.

Tak ostre przejście świadczy o występowania tzw. inwersji temperatury połączonej z niską prędkością wiatru występującą w tych godzinach.

Opracował Zespół Fizyki Środowiska, WFiIS, AGH w Krakowie
(dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, dr. inż. Jakub Bartyzel, mgr inż. Piotr Sekuła).