Skip to content

Listopadowa dobowa kampania pomiarowa

W nocy z 24 na 25 listopada br. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej przeprowadzili kolejną kampanię pomiarową. Celem pomiarów jest zbadanie, jak w ciągu doby zmienia się zawartość dwutlenku węgla w atmosferze miasta na różnych wysokościach. Dzięki zainstalowaniu precyzyjnej aparatury pomiarowej na pokładzie balonu zbadano zmiany stężenia CO2 z wysokością. W okresie nocnym, z powodu występowania inwersji temperatury (wzrost temperatury z wysokością), zaobserwowano utrzymywanie się zwiększonego stężenia tego gazu śladowego do wysokości ok. 100m n.p.g. Wykonywane badania posłużą do opracowania systemu weryfikacji emisji tego gazu opartego na obserwacjach satelitarnych przez system Copernicus, tworzonego we współpracy z naukowcami z całej Europy w ramach projektu CoCO2 finansowanego ze środków Unii Europejskiej.