Skip to content

Latające laboratoria – krakowski i paryski balon

W środę – 29.09.2021 – w klubokawiarni Forum Przestrzenie – obok balonu – odbyła się konferencja prasowa. Grupa naukowców (AGH, UJ i IMGW-PIB) zaprezentowała wnioski wynikające z analizy wyników próbek powietrza uzyskanych z Balonu Widokowego. Prezentacja oparta była o świeżo opublikowany przez krakowskich naukowców artykuł, pt. – „Wpływ uskoku wiatru występującego na terenach zurbanizowanych o skomplikowanej topografii na pionowy rozkład stężenia pyłów frakcji PM10” – który ukazał się w czasopiśmie “Atmospheric Chemistry and Physics” (Lista Filadelfijska, jedno z najlepszych czasopism specjalizujących się w tej dziedzinie na świecie – Impact Factor 6.133). 

Link do skrótu artykułu: podsumowanie artykułu

Pełny tekst: opracowanie dostępne za darmo (open access) pod adresem – doi.org/10.5194/acp-21-12113-2021; 


Autorzy badań: Piotr Sekuła, Anita Bokwa, Jakub Bartyzel, Bogdan Bochenek, Łukasz Chmura, Michał Gałkowski, Mirosław Zimnoch.

Gościem konferencji był Jean-Baptiste Renard – z Francuskiego Narodowego Centrum Badawczego – CNRS (The French National Centre for Scientific Research). Dzielił się swoimi doświadczeniami z podobnych badań prowadzonych z pokładu balonu turystycznego w Paryżu (www.ballondeparis.com).

O wyjątkowości badań prowadzonych na balonie decyduje profil pionowy analizowanych próbek powietrza. Maksymalny pułap gondoli krakowskiego i paryskiego balonu wynosi 285m. 

Zaprezentowano również plany przyszłej współpracy polsko-francuskiej w zakresie pomiaru jakości powietrza w Krakowie.

Jean-Baptiste Renard – Francuskie Narodowe Centrum Badawcze – CNRS
Od lewej: Maciej Sergiusz Piotrowski (Radio Eska), dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, prof. AGH i dr. inż. Jakub Bartyzel z Zespołu Fizyki Środowiska – Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej – AGH w Krakowie.
Jean-Baptiste Renard – CNRS
Marek Kufel – koordynator projektu – Balon Widokowy