Skip to content

Pierwsza aparatura zainstalowana

W zeszłym tygodniu na gondoli został zainstalowany instrument pomiarowy skonstruowany przez naukowców z AGH z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Przyrząd umożliwia ciągłe pobieranie próbek powietrza w czasie lotu, co pozwala wykonać badanie powietrza w osi pionowej do 285m.

Przykładowe wyniki badania przeprowadzonego w mglisty dzień – 28.11.2019 – w formie graficznej zamieszczamy poniżej. Proszę zobaczyć, co się dzieje na wysokości ok. 290 m.n.p.m. (balon na wysokości ok. 95 m). Profesjonalny komentarz poniżej.

Komentarz naukowców z AGH:

W zeszły czwartek (28.11.2019) udało się dokonać pierwszych pomiarów pyłu zawieszonego, instrumentem zainstalowanym na gondoli Balonu Widokowego. Już w pierwszy dzień pomiarów trafiliśmy na bardzo ciekawą ale jednocześnie, niestety typową dla Krakowa w miesiącach chłodnych, sytuację meteorologiczną. Wykres przedstawia zmierzone stężenia pyłu zawieszonego w funkcji wysokości na jakiej aktualnie znajduje się balon. Jak widać na wysokości około 200 m n.p.m. (poziom lądowiska) stężenia pyłu zawieszonego są zgodne z tym co w godzinach przedpołudniowych obserwowaliśmy na stacjach GIOŚ i wynoszą około 100 µg/m3. Stężenia pyłu utrzymują się na podobnym poziomie, aż do około 100 metrów nad ziemią (300 m n.p.m.) gdzie raptownie spadają niemal do zera. Tym sposobem udało nam się wyznaczyć chwilową wysokość tak zwanej warstwy mieszania, zwanej też „warstwą inwersyjną”. Jest to warstwa, w obrębie której kumulują się wszystkie zanieczyszczenia wyemitowane w Krakowie poniżej. Na atmosferę powyżej warstwy lokalne emisje nie mają wpływu stąd jest ona tak „czysta”.

Podobne pomiary będą prowadzone przez cały okres kiedy balon będzie latał. Pozwoli to na zbadanie wpływu wysokości warstwy inwersyjnej na jakość powietrza w Krakowie.

dr inż. Jakub Bartyzel, inż. Grzegorz Florczyk z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

powrót