Skip to content
Regulamin dla Pasażerów
 • Kupując bilet akceptujesz regulamin
 • W lotach nie mogą uczestniczyć dzieci w wieku do lat 4
 • Na całym terenie Balonu Widokowego obowiązuje całkowity zakaz palenia, używania e-papierosów, spożywania alkoholu i używania środków odurzających
 • Na peron wchodzimy przez bramki po skasowaniu biletu w czytniku kodów kreskowych
 • Pasażerowie są wpuszczani na lądowisko jedynie za zgodą obsługi naziemnej, po wylądowaniu balonu, gdy gondola stoi nieruchomo na peronie
 • Należy bezwzględnie stosować się do poleceń pilota
 • Podczas startu i lądowania należy rozmieścić się równomiernie w gondoli i złapać uchwytów bocznych
 • Duże torby, plecaki i inne wskazane przez obsługę przedmioty należy pozostawić przed wejściem do gondoli – na peronie – w specjalnie przeznaczonym do tego pojemniku
 • Nie wolno biegać, skakać po gondoli
 • Pilot ma prawo odmówić wzięcia na pokład pasażera, jeżeli jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających albo istnieją uzasadnione obawy, że jego udział w locie może zagrozić bezpieczeństwu lub powodować dyskomfort pozostałych pasażerów
 • Wszelkie zachowania ryzykowne w czasie lotu, np. próby wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów będą traktowane jako wykroczenie, za które sprawca poniesie odpowiedzialność karną
 • Wystawianie telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery, i innych przedmiotów, poza siatkę zabezpieczającą gondolę będą traktowane jako zachowanie ryzykowne
 • Minimalny czas lotu – 10 minut. Lot może zostać skrócony z powodów złych warunków atmosferycznych lub dyskomfortu któregoś z pasażerów