skip to Main Content

Balon Widokowy – jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych Krakowa stała się latającym Laboratorium Atmosferycznym.

W tym miejscu prezentujemy informacje związane z projektem badawczym związanym z analizą stanu atmosfery w pionowych profilach stężenia pyłu PM10.

Raport z pomiarów pionowych PM10 dla lutego 2021

W lutym wystąpiły dwa epizody podczas których średnie dobowe stężenia pyłu PM10 przekraczały normę 50 mg/m3. Było to 1-2.02.2021, 9-10.02.2021. Ponadto…

więcej

Raport z pomiarów pionowych PM10 dla stycznia 2021

W styczniu odnotowano trzy epizody, podczas których średnie dobowe stężenia pyłów PM10 przekraczały normę 50mg/m3. Było to na początku roku…

więcej

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach zajęć prowadzą badania jakościowe zanieczyszczeń pyłowych

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach zorganizowanych, na pokładzie Krakowskiego Balonu Widokowego. W poniedziałek, 14.12.2020 miały miejsce…

więcej

Grudzień 2020 – raport z pomiarów pionowych PM10

W grudniu można było wyróżnić trzy okresy synoptyczne kształtujące jakość powietrza w Krakowie. Między 4 a 12 oraz od 24-go…

więcej

Listopad 2020 – prezentacja profili pionowych stężenia PM10

13.11.2020 - prędkość wiatru była bardzo niska, choć nieznacznie wzrosła około godziny 10 - 11 (z 0.5 do około 1.5…

więcej

Październik 2020 – prezentacja profili pionowych stężenia PM10

08.10.2020 - na najbliższych stacjach pomiarowych GIOŚ (stacje komunikacyjne al. Krasińskiego oraz ul. Dietla) stężenie pyłu zawieszonego w tym dniu…

więcej

Wrzesień 2020 – prezentacja profili pionowych stężenia PM10

Po wznowieniu lotów balonu widokowego pomiary jakości powietrza zostały uruchomione 5.09.2020. W pierwszej połowie września (5-15.09) wszystkie pomiary PM10 utrzymywały…

więcej

Prezentacja danych o profilach stężenia pyłu zawieszonego PM10 w miesiącach marzec 2020 – czerwiec 2020.

Dla okresu marzec-czerwiec 2020 opracowano nowy algorytm analizy danych. Zobrazowany został profil stężeń PM, zarówno podczas wznoszenia jak i opadania…

więcej

Zebrane dane na temat profili stężeń PM10 zebrane w miesiącach luty, marzec 2020 wraz komentarzem.

Przedstawiamy najbardziej reprezentatywne dane na temat profili stężeń PM10 zebrane w miesiącach luty, marzec 2020. Najciekawszym z punktu widzenia rozwijającej…

więcej

Prezentacja danych o profilach stężenia pyłu zawieszonego PM10 w miesiącu styczniu 2020 wraz z komentarzem.

W styczniu 2020 udało się pozyskać dane o profilach stężenia pyłu zawieszonego PM10 w ciągu 14 dni lotów balonu widokowego. Ostatecznie…

więcej

Analiza pierwszych pomiarów w listopadzie i grudniu 2019

Pomiary profili pionowych stężenia pyłu zawieszonego PM10 prowadzone za pomocą pyłomierza zainstalowanego na gondoli Krakowskiego Balonu Widokowego prowadzone są od…

więcej

Pierwsza aparatura zainstalowana

W zeszłym tygodniu na gondoli został zainstalowany instrument pomiarowy skonstruowany przez naukowców z AGH z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Przyrząd…

więcej