skip to Main Content
Loty zawieszone sprawdź komunikat

Prezentacja danych o profilach stężenia pyłu zawieszonego PM10 w miesiącach marzec 2020 – czerwiec 2020.

Poniżej graficzne prezentacje danych stężenia pyłu zawieszonego PM10 w zależności od wysokości nad poziomem gruntu z wybranych dni w okresie od marca 2020 do czerwca 2020.